Hoàn công xây dựng

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công xây dựng để  nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công, nghiệm thu các thiết bị, nghiệm thu từng hạng mục và hoàn thành công trình xây dựng. Hoàn công là điều kiện để được cấp đổi lại sổ hồng trong đó thể hiện những thay đổi về hiện trạng nhà đất sau khi thi công.

Tất cả các trường hợp nhà ở tư nhân khi xây dựng đều phải trải qua thủ tục hoàn công mới được xem là tồn tại hợp pháp và có đầy đủ tư cách pháp lý trong các giao dịch liên quan. Việc hoàn công nhà ở tư nhân là bước cuối cùng, và cũng là một bước rất quan trọng trong hiện thực giấc mơ trọn vẹn về mặt pháp lý cho ngôi nhà của các cá nhân, hộ gia đình.

Một bộ hồ sơ hoàn công nhà ở, công trình xây dựng gồm:

1) Giấy phép xây dựng (bắt buộc)

2) Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát (nếu có).

3) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

4) Bản vẽ thi công xây dựng.

5) Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng (đối với công trình bắt buộc phải thẩm tra).

6) Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp thi công khác so với thiết kế bản vẽ).

7) Báo cáo kết quả kiểm định (nếu có).

8) Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy.

Chúng tôi giúp được gì cho bạn?

Bạn không phải lo lắng! bạn chỉ việc cung cấp hồ sơ cơ bản cho chúng tôi gồm:

  • Giấy phép xây dựng.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng)
  • Các bản vẽ khi xin giấy phép xây dưng và thi công.

Mọi thứ còn lại chúng tôi sẽ lo hết cho bạn từ A tới Z.

Hãy liên hệ với chuyên gia của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ hôt nhất

Hotline hỗ trợ 24/7

0947365676