Thiết kế bản vẽ

Thiết kế bản vẽ

Một công trình xây dựng từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành thường trải qua 03 giai đoạn sau: Xin giấy phép, thi công, hoàn công. Ở giai đoạn xin giấy phép xây dựng và tổ chức thi công thì bắt buộc phải có bản vẽ thiết kế, vậy bản thiết kế gồm những gì?

  • Bản vẽ kiến trúc: 

–  Mặt bằng tầng trệt: sân trước, garage, wc chung, cầu thang, phòng khách, phòng ngủ .
–  Mặt bằng các tầng 1: khoảng thông tầng ,ban công, phòng ngủ, wc chung, giếng trời, cầu thang, wc chung, sân phơi, kho.
–  Mặt bằng các tầng còn lại: ban công, phòng thờ, sàn lễ thiện, giếng trời, cầu thang, mái BTCT.
–  Mặt bằng mái: BTCT, giếng trời.
–  Mặt đứng chính.
–  Mặt cắt dọc.

  • Bản vẽ kết cấu: 

–  Mặt bằng móng – cột.
–  Chi tiết móng.
–  Chi tiết cột.
–  Mặt bằng thép các tầng
–  Mặt bằng thép tầng mái.
–  Mặt bằng dầm tầng các tầng
–  Mặt bằng dầm tầng mái.
–  Chi tiết dầm các loại – lanh tô.
–  Chi tiết kết cấu cầu thang.
–  Chi tiết bể tự hoại.
–  Thống kê thép.